Geert Kimpen. Jonge mannen en menstruatie

We zijn blij te kunnen aankondigen dat de bestsellerauteur Geert Kimpen een drietal blogs wil delen met B-Loved. De titel van de eerste blog is: ‘Jonge mannen en menstruatie.’

Geschatte leestijd: 5 minuten

Ik weet niet of het een wonderlijk bij-effect is van het schrijven van het boek over Maria Magdalena, maar de laatste tijd kom ik vaak in contact met jongemannen. Jonge twintigers die een openhartig gesprek met me beginnen.

Zoals gisteren op de trein, waar ik zelden tot nooit inzit. Een jongeman die tegenover me zat, begon spontaan een gesprek. Een roodharige jongen met een frisse, open blik. Al snel hadden we het over zijn vriendin.

“Ik ben dit weekend extra lief voor haar geweest,” zei hij, “want je weet wel…”

“Nee,” zei ik, “wat bedoel je?”

“Ze was ongesteld,” zei hij iets zachter.

“Ah, oké.”

“Ze heeft daar zo’n last en pijn van. Dus ik heb voor haar gezorgd. Haar laten voelen dat het oké was als ze niets deed of nergens zin in had. Dat ze gewoon mocht rusten. Ik heb voor haar gekookt, chocolaatjes gekocht, en heb geprobeerd gewoon zo lief mogelijk voor haar te zijn.”

“Wat goed van je,” zei ik, “en hoe vond ze dat?”

“Een beetje onwennig,” zei hij. “Haar moeder heeft haar altijd gezegd dat ze zich niet aan moet stellen en flauw moet doen als ze ongesteld is. Ze was verbaasd dat ik daar anders over denk en ze er zelf dus ook anders mee om kan gaan. Ze had altijd de neiging te doen alsof het er niet was en door te gaan.”

“Wow,” zei ik, “weet je dat je daardoor eigenlijk een hele oude traditie in ere hebt hersteld?”

“Nee,” zei hij lachend.

“We leven nu al enkele duizenden jaren in een patriarchaat. Een wereld die is ingericht naar de mannelijke standaard, norm en ritme. Met één rustdag, de zondag, eerst gewijd aan de mannelijke zonnegod, later aan Christus. 

Daarvoor was er een matriarchaat. Toen was de wereld ingericht naar de vrouwelijke norm. En het vrouwelijke ritme. Vrouwen namen hun cyclus, die vaak gelijk liep met de standen van de maan, serieus. Net zoals de maan, keerden ze tijdens hun menstruatie, naar binnen. Het was een periode van bezinning en reflectie. Ze stonden stil en in deze periode hadden ze vaak een hele heldere intuïtie en konden ze herbronnen. Hun menstruatie werd afgesloten met een ritueel bad.”

“Omdat ze onrein waren,” vroeg de jongeman.

“Nee, dat hebben ze er later van gemaakt. Nee, het ritueel bad, markeerde de overgang om weer naar buiten te gaan. Weer verbinding met de wereld te maken en de dierbaren om zich heen. Het was een soort zuivering van hun gemoed. En net als de wassende maan gingen ze weer voluit in het leven staan en hun ding doen tot ze weer ongesteld werden.”

“En in deze tijd doen we inderdaad of het er niet is, en racen mannen en vrouwen altijd maar door,” zei de jongeman. “Ik vond ook dat ik meer over menstruatie moest weten toen ik een vriendin kreeg. Ik heb geen zussen en mijn moeder praat er niet over. Dus ben ik filmpjes op You Tube erover gaan kijken om me erin te verdiepen. Toen zag ik dat het best heftig was, wat er allemaal met een vrouw gebeurde en toen besloot ik mijn steentje bij te dragen. Inmiddels voel ik haar cyclus aan, en weet ik bijna precies in welke fase ze ervan zit.”

“Dat is echt heel bijzonder,” complimenteerde ik hem. “De cyclus van de vrouw is nu eenmaal magisch en er komt nieuw leven uit voort. Het is mooi om die als man mee te eren en ondersteunen en niet te doen alsof het er niet is. Ik denk dat vrouwen beter tot hun recht zouden komen als ze de ruimte nemen om hun eigen ritme te volgen en niet het ritme van ons mannen.”

Ik was dankbaar voor deze ontmoeting toen hij uitstapte. Wat een bijzondere, nieuwe generatie komt eraan. Wat een leuke, jonge mensen. Die zoveel bewuster zijn dan ik op die leeftijd was. 

En ik merk dat ik groei in mijn vaderrol voor mannen. Als vader van enkel een dochter wist ik nooit goed wat ik met jonge mannen aan moest. Maar nu ze me spontaan opzoeken, vind ik het een geschenk om met hen uit te wisselen.

En ergens voelt het, alsof het een opdracht is die Maria Magdalena me toebedeeld. Dat ze me oproept om het mannelijke te bekrachtigen. Het echte contact met mannen aan te gaan. En tot mijn eigen verbazing, geniet ik ervan. 

Ik, Maria magdalena: een nieuwe blik
Geert Kimpen is auteur van verschillende bestsellers zoals De kabbalist. Onlangs bracht hij de roman Ik, Maria Magdalena uit.

Meer informatie over Geert Kimpen en zijn boeken: geertkimpenboekentekoop.plugandpay.nl

https://geertkimpenboekentekoop.plugandpay.nl/ik-maria-magdalena-ai-p1jsc

info@geertkimpen.com

Ik, Maria Magdalena – roman

Haar verhaal dat 2000 jaar lang niet verteld mocht worden

Maria Magdalena’s visie op vrouwen en seksualiteit staat centraal in dit werk. De schrijver brengt haar naar voren als een krachtige figuur wiens ideeën over deze thema’s verrassend modern aanvoelen. 

Ze wordt getoond als iemand die voorbij de beperkingen van haar tijd keek en pleitte voor een meer bevrijde rol van vrouwen binnen de maatschappij en hun seksualiteit. 

De roman verkent ook haar liefdesleven – iets wat vaak onderwerp van speculatie is geweest. In plaats van zich te focussen op sensatie, biedt “Ik, Maria Magdalena” een genuanceerd beeld dat respect toont voor haar persoonlijke ervaringen en relaties. 

Het gaat niet alleen om romantische liefde maar ook om liefde als drijvende kracht voor spirituele groei.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *