Geert Kimpen. Vrouwen in de overgang

We zijn blij te kunnen aankondigen dat de bestsellerauteur Geert Kimpen een drietal blogs wil delen met B-Loved.

Estimated reading time: 5 minuten

Wat stuurt Maria Magdalena toch allemaal wonderlijke mensen op mijn pad. Bij het boodschappen doen gisteren werd ik aangesproken door een oudere dame uit mijn dorp. Een wat stoere vrouw met kort kapsel. Terwijl ik aan het piekeren was of Michelle me nu gevraagd had om óf broccoli, óf bloemkool voor haar mee te nemen, sprak ze me aan.

“Ik moet je iets vertellen,” zei ze. “Ik heb je boek uit en het heeft niet alleen mij maar ook mijn man diep geraakt.”

“Wat lief, dankuwel.”

“Met name, de laatste jaren van Maria Magdalena,” zei ze, “waarin ze meer en meer in zichzelf keert en tot haar essentie komt.”

“Waarom,” vroeg ik, “waarom raakte u dat?”

“Ik heb mijn hele leven in de zaak van mijn man gewerkt,” vertelde ze. “Een autobedrijf. Een echte mannenwereld. Ik deed de administratie. Ik werd een soort man tussen de mannen. Lang heb ik dat heel leuk gevonden. Tot ik in de overgang terecht kwam. Ik wist niet wat er met me gebeurde. Alles in mij veranderde. Fysiek, emotioneel, hormonaal. Alles stond op zijn kop. Maar ik ben doorgegaan. Ik ben net zo hard blijven werken, ook al riep mijn hele wezen dat ik dat niet alleen niet meer trok, maar ook niet meer wilde. Alsof mijn ziel mij riep. Ook mijn man zei dat ik me niet moest aanstellen en dat hij me nodig had in zijn zaak ook al smeekte ik hem soms huilend om iemand anders aan te nemen voor mij. Het werd koud in ons bed. Ik had geen enkel behoefte meer om met hem te vrijen, ook al weet ik dat ik mijn man daar veel verdriet mee deed.”

“Wat heftig,” zei ik.

“Nu pas besef ik hoeveel geweld ik me zelf heb aangedaan,” zei ze. “Ik had naar mijn lichaam moeten luisteren. Naar mijn ziel. Vrouwen komen naar mijn idee in de overgang in een andere fase van hun leven terecht. Dan willen ze naar binnen keren. Zich verdiepen. Zich innerlijk ontwikkelen. Dan word je een wijze vrouw. Zo’n vrouw waar mensen vroeger in het dorp naar toe gingen om advies. Zo’n vrouw als Maria Magdalena. Dan heb je zoveel te geven, maar op een andere manier. Ik heb zo’n spijt dat ik mijn innerlijke roep niet gevolgd heb.”

Ik was er stil van. Ondanks haar spijt zag ik toch ook de zachtheid en sprankeling in haar ogen.
“En nu pas begrijpt mijn man het ook,” zei ze. “Ik heb die hoofdstukken voorgelezen, en hij zei voor het eerst dat het hem speet. Dat hij nu snapte dat hij mij altijd als een man behandeld had. Omdat hij zelf zo’n plezier in zijn werk bleef hebben en zich niet voor kon stellen dat dit voor mij anders was. Dat ik gewoon even had moeten doorbijten. Hij zei dat als hij de tijd kon terugdraaien, hij het anders gedaan had, en mij die rust gegund had.”

“Maar het is toch nog niet te laat,” zei ik.

“Nee, dat is ook zo,” zei ze. “Ik ga nu doen wat ik twintig jaar geleden had moeten doen en niemand houdt me daar in tegen.”

En toen gaf ze me spontaan een zoen in de supermarkt waarvan ik ging blozen. Ik weet als man niet of dit voor alle vrouwen geldt in de overgang. Maar ik zie het ook in Michelle. Hoe ook zij steeds meer naar binnen keert en haar spiritualiteit ontwikkelt. Hoe zij een roep van binnenuit volgt die ze niet kan negeren. Begrijpen doe ik het niet altijd en lastig vind ik het soms ook. Maar ik respecteer het wel.

Want de wereld heeft behoefte aan wijze vrouwen.
En waar wij mannen vaak de wereld in moeten, naar buiten, om onze wijsheid te vergaren, werkt dit voor sommige vrouwen blijkbaar omgekeerd.
En er komt pas rust als we van elkaar dat anders-zijn respecteren.

Ik, Maria magdalena: een nieuwe blik
Geert Kimpen is auteur van verschillende bestsellers zoals De kabbalist. Onlangs bracht hij de roman Ik, Maria Magdalena uit.

Meer informatie over Geert Kimpen en zijn boeken: geertkimpenboekentekoop.plugandpay.nl

https://geertkimpenboekentekoop.plugandpay.nl/ik-maria-magdalena-ai-p1jsc

info@geertkimpen.com

Ik, Maria Magdalena – roman

Haar verhaal dat 2000 jaar lang niet verteld mocht worden

Maria Magdalena’s visie op vrouwen en seksualiteit staat centraal in dit werk. De schrijver brengt haar naar voren als een krachtige figuur wiens ideeën over deze thema’s verrassend modern aanvoelen. 

Ze wordt getoond als iemand die voorbij de beperkingen van haar tijd keek en pleitte voor een meer bevrijde rol van vrouwen binnen de maatschappij en hun seksualiteit. 

De roman verkent ook haar liefdesleven – iets wat vaak onderwerp van speculatie is geweest. In plaats van zich te focussen op sensatie, biedt “Ik, Maria Magdalena” een genuanceerd beeld dat respect toont voor haar persoonlijke ervaringen en relaties. 

Het gaat niet alleen om romantische liefde maar ook om liefde als drijvende kracht voor spirituele groei.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *